Kisah Nabi Ibrahim : Nabi Ibrahim as Sewaktu Kecil

Posted by Ali Serizawa on Minggu, 29 Juni 2014

Pada kesempata ini akan diceritakan mengenai kisah nabi ibrahim as sewaktu kecil.

Kisah Nabi Ibrahim as lahir di UR (Urkasdim), sebelah selatan Babylon, daerah Iraq Selatan. Nabi Ibrahim as adalah anak tertua dari pasangan Azar (Tarikh) bin Nahur (ketika berusia 75 tahun) dan Buna binti Kartiba bin Kartsi, salah seorang dari Bani Arfakhsyadz bin sam bin Nuh. Nabi ibrahim as mempunyai dua saudara kandung, Nahur bin Azar dan Haran bin Azar. Nama lengkap Nabi Ibrahim as ialah Ibrahim bin Azar atau Tarikh (250) bin Nahur (148) bin Sarugh (230) bin Raghu (239) bin Faligh (439) bin Abir (464) bin Syalih (433) bin Arfakhsyadz (438) bin Sam (438) bin Nuh (1.780 tahun).

Ketika Nabi Ibrahim as masih kecil, Ayah Nabi Ibrahim menyuruh Nabi Ibrahim as untuk menjual patungnya. Namun Nabi Ibrahim as menjajahkan patung-patung tersebut dengan cara yang aneh: "Patung-patung siapa yang akan membeli patung tidak berguna ini!"

(Dalam Alquran: SUrah An-Nahl/ 120) "...Dan sekali-kali bukanlah ia (nabi ibrahim) termasuk orang-orang yang mempersekutukan, lagi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah SWT, Allah SWT telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus"


Memang sejak kecil Allah SWT telah menghilangkan berbagai kejahatan dan kesesatan dari Nabi Ibrahim as. Selain itu Allah SWT telah membekali Nabi Ibrahim as dengan kebenaran dan kecerdasan sejak sebelum baliq (dewasa), serta senantiasa mengawasi keselamatan Nabi Ibrahim as.

(Dalam Alquran: Surah Maryam/ 41) "Dan kami berikan kepadanya (nabi ibrahim) kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya dia (nabi ibrahim) di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh."
(Dalam Alquran: Surah Maryam/ 41) "Ceritakanlah kisah Ibrahim di dalam Al Kitab ini. Sesungguhnya ia  (nabi Ibrahim) adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi."


Nabi Ibrahim as pertama kali menikahi sepupunya sendiri yang bernama Siti Sarah binti Haran bin Nahur. Ayah Nabi Ibrahim, Azar bin Nahur ialah ahli pembuat patung  untuk kaumnya, kaldaniyyin (Babil) yang adalah penyembah berhala. Berkat kepiawaian dalam membuat patung dan kesetiaan dalam pengabdiannya, Ayah Nabi Ibrahim as diangkat menjadi abdi kesayangan Raja.

Demikianlah kisah Nabi Ibrahim as sewaktu kecil yang diceritakan dalam tulisan ini, semoga kisah nabi ibrahim as bisa bermanfaat untuk menambah ilmu kita semua.

Buku Kisah Nabi Yang Digunakan Dalam Penulisan Ini:

- K.R.M.T.H. Murdodiningrat, 2012. Kisah Teladan 25 Nabi Dan Rasul Dalam Al-Quran. Yang Menerbitkan Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Kisah Nabi Ibrahim as Sewaktu Kecil
Gambar Kisah Nabi Ibrahim as Sewaktu Kecil

Blog, Updated at: 03.13
×

Protect Article By


DMCA.com Protection Status

Artikel ini dilindungi Oleh DMCA. Cantumkan Link Saat Mengkopi